ข่าวและประกาศ

การฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
รูปภาพของนายพีระพงษ์ เผือกเหลือง
การฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย นายพีระพงษ์ เผือกเหลือง - พุธ, 7 กันยายน 2016, 6:06PM
 

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดให้มีการฝึกอบรมครูและอาจารย์ในวิทยาลัยในหัวข้อ"การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ" ในวันที่ 9 - 11 กันยายน 2559  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยาบริการ  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง